Privacy update

Lieve klanten,Vanaf 25 mei is de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. Achter de schermen hebben wij in de salon al verschillende stappen gezet om nog zorgvuldiger en volgens de laatste regelgeving om te gaan met jouw persoonsgegevens. Wij vinden privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheer van die informatie.

Wij vinden het belangrijk om jullie er op te wijzen hoe wij omgaan met persoonsgegevens, maar willen jullie niet belasten en ons met terugwerkende kracht vragen om een toestemmingsverklaring toe te sturen. Daarvoor in de plaats hebben wij ons intake-formulier aangepast. Wij houden vanzelfsprekend met nieuwe klanten, maar ook regelmatig met bestaande klanten een intakegesprek waarin we vertellen waarom we bepaalde (medische) gegevens nodig hebben en vastleggen. Daarmee zorgen we ervoor dat bestaande en nieuwe klanten goed geinformeerd worden en specifiek en ondubbelzinnig toestemmig geven voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens.

Kort samengevat:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van jou gebruiken.
  • Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • Je hebt het recht om in te zien hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken.
  • Je hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van jouw persoonsgegevens)

Voor een volledig overzicht van hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we je graag naar onze vernieuwde privacyverklaring.

Lieve groeten, Kim en Melissa